Caută
  • Admin

Scrisoare deschisă către profesori. Proiect #O meserieDragă profesor,

Vă mulțumim pentru eforturile colosale pe care le faceți pentru a avea o Românie mai educată. Pentru devotamentul și curajul de-a realiza mai mult în fiecare zi pentru elevii dvs. Știm că nu e ușor, și știm că nu puteți răzbi singur. Multe dintre problemele Învățământului sunt sistemice și necesită intervenție urgentă.


Procentul din PIB alocat pentru educație este cel mai mic la nivel european (2,7%). O țară cu numeroase probleme sociale are nevoie de bani și programe de sprijin pentru un sistem educațional echitabil și performant dar și pentru finanțarea unor politici și programe sociale complementare. Sunteți probabil de acord că părăsirea timpurie a școlii, eșecul la evaluări naționale, analfabetismul, lipsa competențelor de bază sunt sistematic întâlnite în cazul elevilor proveniți din medii dezavantajate. Știm că doare când uneori eșecul insituțional al unor elevi fără posibilități nu poate fi îndreptat, că aceste „ierarhii naturale” (care de fapt sunt sociale) ajung să fie validate de sistem (am auzit adesea idei de tipul: nu e treaba învățământului și nici nu avem ce face pentru că familia și comunitatea sunt de vină). Știm că vă luptați cu segregarea și nu mai vreți ca rezultatele evaluărilor naționale să se poată prezice după codul poștal.


Vedeți și dvs probabil ca și noi Educația ca un bun public furnizat comunității. Cadrele didactice sau consilierii școlari își doresc dar nu pot întotdeauna să ajungă în comunitate sau să o poată schimba deși nu se resemnează în fața problemelor socio-familiale cu care se confruntă mulți elevi, cum este, de exemplu, găsirea unui loc de muncă după finalizarea studiilor.


Rețeaua de centre de informare, consiliere și orientare profesională este insuficient dezvoltată, mai ales în mediul rural și nici nu există un sistem național coerent de informare, consiliere și orientare profesională. În contextul actual, sprijinul financiar nu acoperă integral nevoile de cazare, masă, transport şcolar pentru tinerii înrolaţi în formarea profesională în campusurile şcolare/centrele de formare profesională, mai ales pentru cei dezavantajați.

Poate nu putem rezolva multe din problemele enumerate mai sus, dar fiecare pas contează: Proietcul ”O Meserie” vine în sprijinul dvs și a elevilor dvs (elevi care urmează cursurile școlilor postliceale sau al liceelor tehnologice). Participând la stagiile de practică și la programul de consiliere și orientare în carieră din prezentul proiect, elevii dvs își completează pregatirea teoreticădin liceu, dobândind competențe tehnice și transversale, vor fi angrenați în rezolvarea de probleme concrete, vor dobândi cunoștințe, deprinderi și abilități specifice practicării viitoarei profesii și astfel, prin finanțare europeană, putem reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială pentru elevii din comunitățile dvs. Iar partenerii de practică implicati în proiect sau înregistrați pe platforma on-line a proiectului au ocazia sa cunoască tineri muncitori, talentați, care pot deveni angajații lor după liceu.

Concret, ne propunem organizarea şi derularea de programe de învăţare la locul de muncă (internship/ trainership, stagii de practică etc.) cât și furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau  elevi din mediul rural.


Așa cum probabil cu toții ne dorim, numai prin combinarea forțelor celor doua tipuri majore de învațare – în școală și la locul de muncă – absolvenții se vor putea integra mai ușor socio- profesional, cumulând cunoștințe teoretice și practice (și nu în ultimul rând obținând competențe transversale).

Avem nevoie de ajutorul dvs pentru a ne fi parteneri în cadrul acestui demers și a duce mesajul nostru mai departe. Elevii României merită cunoaștere practică și viitoare slujbe mai bune. Ajutându-i pe ei ne ajutăm pe noi și comunitățile noastre!

Vă putem oferi o scrisoare de recomandare pentru activități extracuriculare în cadrul unui proiect european și bazele unui parteneriat de durată. Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații și vă mulțiumim pentru timpul dvs.

Cu bine,

echipa Asociației Eva

33 afișare0 comentariu