Întreprinderi sociale performante în Regiunea Sud Est

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare în Regiunea Sud-Est, prin promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale în întreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, deziderat realizabil prin imbunatatirea competentelor in antreprenoriatul social pentru 110 de persoane, dezvoltarea a cel putin 21 de intreprinderi sociale la nivelul regiunii, din care 3 in mediul rural si crearea a minim 105 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate.

 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Sa îmbunatatim competentele în domeniul antreprenorialui social pentru 110 de persoane cu varsta intre 18-64 de ani, din Regiunea Sud-Est, care intentioneaza sa înfiinteze o afacere, membri ai grupului tinta.

2. OS2. Sa furnizam min. 8736 de ore de servicii personalizate de consiliere/ consultanta persoanelor selectate în vederea implementarii planurilor de afaceri.

3. OS3. Sa asiguram dezvoltarea a minim 21 de întreprinderi nou înfiintate (din care 3 in mediul rural) la nivelul Regiuni Sud Est în vederea crearii a cel putin 105 de locuri de munca în cadrul lor.

 

 

 

Grup ţintă

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI este format din 110 persoane, cu varsta intre 18-64 de ani, persoane fizice care intentioneaza sa înfiinteze întreprinderi sociale, în mediul urban sau rural, pensionarii pot face parte din grupul tinta daca se încadreaza în una din categoriile enumerate anterior. Nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani. Din totalul GT minim 55 vor fi femei.

Criteriile de selectie ale GT sunt de doua categorii: cf Ghid OS4.16 persoane fizice doritoare sa infinteze o intreprindere sociala si conform dosarului de autorizare a programului de formare (pregatirea generala minima pentru înscrierea la programul de formare).

 

 

 

Activități principale

· Campanie de informare si selectie GT (octombrie 2019 - septembrie 2020)

· Program de formare profesionala antreprenoriat in economia sociala - furnizarea programului de formare profesionala “Antreprenor in economia sociala” cod COR 112032 (40 ORE DE CURS)

· Program de formare profesionala complementar - “Manager de inovare” – cod COR 241941 (40 ORE DE CURS)

· Selectie Planuri de Afaceri

· Consiliere personalizata in domeniul antreprenoriatului

· Infiintarea, operationalizarea si atestarea intreprinderilor sociale finantate

· Subventionarea planurilor de afaceri selectate

· Monitorizarea functionarii si dezvoltarii intreprinderilor sociale finantate

· Analiza a economiei sociale la nivelul regiunii Sud-Est

 

 

 

Formulare necesare pentru înscrierea în grupul țintă

 

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNSCRIEREA IN GRUPUL ȚINTĂ

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

DECLARAŢIE privind incompatibilitatea și conflictul de interese

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

DECLARAȚIE PRIVIND STATUTUL PE PIAȚA MUNCII A PERSOANEI

Beneficiile pe termen lung ale proiectului sunt:

  • dobandirea de noi aptitudini si competente prin facilitarea accesului la programe de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social pentru 110 de persoane, din care 55 femei (cel puin 90% certificate de absolvire din totalul participantilor la cursurile de formare pentru ocupatiile specifice sectorului economiei sociale) si promovarea antreprenoriatului social ca si optiune profesionala pentru cat mai multe persoane;

  • infiintarea a cel putin 21 de intreprinderi noi (din care 3 in mediul rural) la nivelul regiunii contribuind la dezvoltarea economica prin colectarea de taxe la bugetul local si cresterea nivelului de trai al persoanelor din grupurile vulnerabile;

  • cresterea ratei de ocupare la nivelul regiunii prin crearea a minim 105 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate.

 

Perioada de implementare: 21 octombrie 2019 - 20 octombrie 2022

 

Beneficiar: ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI

Partener: ASOCIATIA EVA

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a UniuniiEuropene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe detalii despre înscrierea în grupul țintă consultați Metodologia de informare și selecție aici

 

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici