#O meserie

Proiectul ”#O meserie” vine în sprijinul elevilor și a comunităților lor. Participând la stagiile de practică și la programul de consiliere și orientare în carieră din prezentul proiect, elevii din România își completează pregatirea teoretică din liceu, dobândind competențe tehnice și transversale, vor fi angrenați în rezolvarea de probleme concrete, vor dobândi cunoștințe, deprinderi și abilități specifice practicării viitoarei profesii și astfel, prin finanțare europeană, putem reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială pentru elevi. Iar partenerii de practică implicați în proiect sau înregistrați pe platforma on-line a proiectului au ocazia sa cunoască tineri muncitori, talentați, care pot deveni angajații lor după liceu.

Concret, ne propunem organizarea şi derularea de programe de învăţare la locul de muncă (internship/ trainership, stagii de practică etc) cât și furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar (elevi care urmează cursurile școlilor postliceale sau al liceelor tehnologice) din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie romă sau  elevi din mediul rural. Prin prezentul proiect oferim participanților acces la stagii de practică specializată, orientare în carieră și consiliere, transport la practică platit prin proiect, participarea la evenimente de dezvoltare personală și profesională, un concurs de meserii cu 20 de câștigători a premii de 1000 de lei.

Procentul din PIB alocat pentru educație este cel mai mic la nivel european (2,7%). O țară cu numeroase probleme sociale are nevoie de bani și programe de sprijin pentru un sistem educațional echitabil și performant dar și pentru finanțarea unor politici și programe sociale complementare. Părăsirea timpurie a școlii, eșecul la evaluări naționale, analfabetismul, lipsa competențelor de bază sunt sistematic întâlnite în cazul elevilor proveniți din medii dezavantajate. Știm că doare când uneori eșecul insituțional al unor elevi fără posibilități nu poate fi îndreptat, că aceste „ierarhii naturale” (care de fapt sunt sociale) ajung să fie validate de sistem (am auzit adesea idei de tipul: nu e treaba învățământului și nici nu avem ce face pentru că familia și comunitatea sunt de vină). Segregarea duce ca rezultatele evaluărilor naționale să se poată prezice după codul poștal.

Numai prin combinarea forțelor celor doua tipuri majore de învațare – în școală și la locul de muncă – absolvenții se vor putea integra mai ușor socio- profesional, cumulând cunoștințe teoretice și practice (și nu în ultimul rând obținând competențe transversale). 

 

Mai multe detalii despre proiect, aici