Din 2014 Eva promovează principiile diversităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale și de gen în societate și luptă pentru apărarea drepturilor omului, a unei economii inclusive, a toleranței și împotriva inechităților sociale, economice și de gen.

În România, statul UE cu cele mai mari inechități sociale și de venit, credem într-un model de dezvoltare inteligent, sustenabil și incluziv, care trebuie să se focuseaze și pe impactul asupra mediului, a sustenabilității sociale și a maximizării nu doar a profitului, ci și a beneficiilor comunitare, unde un capital la fel de important ca cel economic este capitalul social și resursa umană.

Eva militează pentru transformarea societății, reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Înțelegerea fenomenului sărăciei, a excluziunii și marginalizării este o prioritate pentru Asociația Eva, care are experiență și pledează pentru sporirea accesului la servicii convenabile, durabile și de calitate (acces egal la educație, locuire, asistență medicală și socială) pentru grupuri aflate în cel mai mare risc (persoane cu dizabilități, șomeri de lungă durată, comunități de romi, familii monoparentale, persoane cu venituri reduse etc).

Echipa noastră este una multidisciplinară și aduce împreună psihologi, sociologi, antropologi și cercetători care printr-o abordare intersectională oferă know how  cu impact direct pentru comunitățile în care activează. Membrii Eva contribuie cu toată experiența de peste 10 ani de coordonare și implemetare de diverse proiecte si granturi structurale, de cercetări și studii pe care le-au realizat și desfășurat, la sprijinirea socială, culturală și economică a diverselor regiuni și comunități din România.